a

Mediació

Com s’indica en el nostre Manifest per a la Mediació, publicat el dia 21 de gener de 2022, coincidint amb el Dia Internacional de la Mediació, “des del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (COAPI), estem convençuts que la mediació residencial o immobiliària és el futur en la resolució de conflictes entre compradors i venedors, arrendadors i inquilins, en les devolucions de les fiances, les diferències en el pagament de reparacions i manteniment d’immobles, en la defensa del dret a un habitatge digne, i en situacions de desnonaments, execucions hipotecàries o ocupacions per necessitat”.

És per això que des de 2014 disposem d’un centre de mediació, amb l’objectiu de formar als nostres col·legiats perquè puguin actuar com a mediadors immobiliaris en la resolució de conflictes civils i mercantils, així com d’oferir als consumidors una via alternativa on una tercera persona neutral i imparcial els ajudarà a arribar a un acord en la seva disputa.

Els API que formen part del nostre centre de mediació estan inscrits en el Registre de Mediadors de la Generalitat de Catalunya, tràmit obligatori per poder exercir la mediació.

Com iniciar un procés de mediació

Si vols sol·licitar un mediador, hauràs d’emplenar el següent full de sol·licitud on es facin constar les dades de les dues parts i una breu descripció del conflicte, i enviar-la a centredemediacio@api.cat.

El procés seguirà els següents passos:

  • El Centre rep la sol·licitud i nomena un mediador inscrit en el Registre, al qual se li passa la documentació.
  • El mediador convoca a les parts a la sessió informativa.
  • Si les parts estan d’acord, se signa l’acta d’inici del procés de mediació.
  • Les parts assisteixen a les sessions de mediació acordades prèviament.
  • Finalment, sigui com sigui l’acord de les parts, se signa l’acta final de mediació i, si fa falta, es procedeix a la protocol·lització notarial o homologació judicial dels acords.


Com sol·licitar l’alta en el centre de mediació

El Col·legi gestiona un registre de mediadors especialitzat en matèria immobiliària i, en compliment del que estableixen les lleis, determinarà la capacitat d’accés del mediador al llistat de mediadors dels centres de mediació pública, en funció de la formació i titulació universitària oficial i experiència acreditada pel col·legiat.

Pertànyer al Centre de Mediació del Col·legi d’API de Barcelona comporta estar al corrent de pagament de les quotes establertes pel centre i la realització de formació específica continuada i obligatòria de periodicitat anual d’un mínim de 20 hores o 40 hores bianuals, assistint a seminaris, jornades i activitats de formació, docència, recerca o publicacions sobre mediació.

El mediador acreditarà davant el Centre la seva formació específica i continuada, a l’efecte de mantenir la seva permanència en el Registre.

Si vols sol·licitar la teva alta al Centre i al Registre de Mediadors de Catalunya, envia un email a jaguilera@api.cat i ens posarem en contacte amb tu per explicar-te els requisits d’inscripció.

caCatalà