a

Transparència

La Llei 19/13, del 9 de desembre, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya són les lleis referides a l’accés a la informació pública i bon govern. Es tracta d’articular un canal d’accés com a reforç de dotar de la màxima transparència l’activitat col·legial per garantir així el dret d’accés a la informació del Col·legi. Els col·legis, en tant que corporacions de dret públic, assumeixen funcions de caràcter públic i també privat, recaient l’obligació de publicació exclusivament a les funcions públiques.

A aquests efectes es facilita informació sobre diferents àrees col·legials.

Memòria COAPI 2023

Aquest document recull tota la activitat col·legial de l’any així com els estats financers de la institució.

Descarregar
2022
Memòria COAPI
2021
Memòria COAPI
2020
Memòria COAPI
2019
Memòria COAPI
2018
Memòria COAPI
2017
Memòria COAPI
2016
Memòria COAPI
2015
Memòria COAPI
2014
Memòria COAPI
2013
Memòria COAPI
2012
Memòria COAPI
2011
Memòria COAPI
2010
Memòria COAPI
caCatalà